Đối với các cá nhân của chúng tôi, chúng tôi nói chung buộc phải làm theo các mô hình về độ tin cậy, giá trị trò chơi, bản chất của trải nghiệm chơi và tính minh bạch trong việc chăm sóc các trao đổi liên quan đến tiền bạc. Dưới đây là một phần của